Gratis mat og klær til alle

mat og klær gratis –

og en kaffekopp, noe å bite i og en prat hvis du ønsker….